Sponsors

Deze firmas hebben materiële en/of financiële bijdrage geleverd voor het welzijn van onze club.

Hartelijk dank aan deze sponsors die de club “The Mosquitos” steunen in hun projecten en activiteiten.

Indien U wenst dat uw logo op deze web pagina verschijnt gelieve contact te nemen via mail

mcm