Algemene vergadering op 21/10/2016

Geachte leden,

Wij nodigen U uit om aanwezig te zijn op de algemene vergadering

op vrijdag 21/10/2016 om 20 u van The Mosquitos in de taverne Klein Nederloo (verdiep) Appelboomstraat196 1602 Vlezenbeek

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via mail.

Dank u

Lidgeld 2016

Beste clubgenoten,

Hieronder een overzicht van het lidgeld 2016 zoals beslist op Algemene Vergadering:

-Lidgeld voor het jaar 2016 : 90 € en voor nieuw lid 13 € voor inschrijvingskosten
-Lid junior (minder dan 18 jaar): 50 € en voor nieuw lid 13 € voor inschrijvingskosten
-Het tweede lid van de familie: 60 €
-Het tweede lid van de familie junior : 30 €
-Steunend lid: 18 €
-Leden van meer dan 65 jaar, mindervaliden : 50 €
-Leden die na 30 juni 2016 worden ingeschreven: 40 € lidgeld + 13 € inschrijvingskosten + 90 € lidgeld voor het volgende jaar.

We nodigen ook de leden uit die nog geen lid zijn van de AAM om zich hierbij verplicht aan te sluiten of te hernieuwen voor 2016
Indien u reeds AAM lid bent via een andere club, gelieve het bestuur hiervan op de hoogte te brengen via mail !
Lidgeld AAM: 25 euro

We willen jullie graag uitnodigen om het lidgeld + AAM 2016 vóór 15 januari 2016 te storten op het rekeningnummer BE30 0010 8496 5511
(vermeld aub uw naam + voornaam in het vak mededeling)

Betalingen na 15 januari 2016 moeten we beschouwen als inschrijving van een nieuw lid ( 90euro + 13euro inschrijvingskosten = 103euro) en ook moet het lid terug aanvaard worden als “nieuw lid” op de volgende Algemene Vergadering.

WE HOPEN JULLIE ALLEMAAL TERUG TE ZIEN VOOR HET VLIEGSEIZOEN 2016!!!

Groeten,

Het Bestuur