BAFA Drone training – Zaterdag 24/06

Bij deze willen we jullie op de hoogte brengen dat zaterdag 24 juni het terrein uitzonderlijk zal voorbehouden zijn van 9h tot 17h voor drone training. 

Na 17h is het terrein terug beschikbaar voor de normale clubactiviteiten.

Belangrijk bericht: Tijdelijke no fly zone van 24/05 tot en met 25/05

Door het bezoek van Trump aan ons land is er een NOTAM (Notice To Airmen) van kracht met een tijdelijke no fly zone van 30nm (nautical miles) vanaf Zaventem.

Ons terrein valt ook binnen deze zone wat inhoud dat er NIET mag gevlogen worden.
Dit is actief van 13h – 24/05 tot en met 23h59 – 25/05.
We vragen jullie om dit dan ook te respecteren.

Het bestuur

NoFly052017

Lidgeld 2017

Beste clubgenoten,

Hieronder een overzicht van het lidgeld 2017 zoals beslist op Algemene Vergadering:

-Lidgeld voor het jaar 2016 : 90 € en voor nieuw lid 13 € voor inschrijvingskosten
-Lid junior (minder dan 18 jaar): 50 € en voor nieuw lid 13 € voor inschrijvingskosten
-Het tweede lid van de familie: 60 €
-Het tweede lid van de familie junior : 30 €
-Steunend lid: 25 €
-Leden van meer dan 65 jaar, mindervaliden : 60 €
-Leden die na 30 juni 2017 worden ingeschreven: 40 € lidgeld + 13 € inschrijvingskosten + 90 € lidgeld voor het volgende jaar.

We nodigen ook de leden uit die nog geen lid zijn van de AAM om zich hierbij verplicht aan te sluiten of te hernieuwen voor 2017
Indien u reeds AAM lid bent via een andere club, gelieve het bestuur hiervan op de hoogte te brengen via mail !
Lidgeld AAM: 25 euro

We willen jullie graag uitnodigen om het lidgeld + AAM 2017 vóór 15 januari 2017 te storten op het rekeningnummer BE30 0010 8496 5511
(vermeld aub uw naam + voornaam in het vak mededeling)

Betalingen na 15 januari 2017 moeten we beschouwen als inschrijving van een nieuw lid ( 90euro + 13euro inschrijvingskosten = 103euro) en ook moet het lid terug aanvaard worden als “nieuw lid” op de volgende Algemene Vergadering.

WE HOPEN JULLIE ALLEMAAL TERUG TE ZIEN VOOR HET VLIEGSEIZOEN 2017!!!

Groeten,

Het Bestuur