Lidgeld 2019

Beste Leden,

lidgeld voor het jaar: 90 € en voor nieuw lid 13 € voor inschrijvingskosten

lid junior (minder dan 18 jaar): 50 € en voor nieuw lid 13 € voor inschrijvingskosten

het tweede lid van de familie: 60 €

het tweede lid van de familie junior: 30 €

het steunend lid: 25 €

de leden van meer dan 65 jaar, mindervaliden: 60 €

de leden die na 30 juini worden ingeschreven: 40 € lidgeld + 13 € inschrijvingskosten + 90 € lidgeld voor het volgende jaar.

We nodigen ook de leden uit die nog geen lid zijn van de AAM of VLM om zich hierbij verplicht aan te sluiten.
Lidgeld AAM: 35 euro

Er wordt met aandrang gevraagd om het lidgeld voor 2019 zo snel mogelijk te betalen door storting op het rekeningnummer van de club : BE30 0010 8496 5511 en dit ten laatste op 20 januari  2019. (vermeld aub uw naam + voornaam in het vak mededeling)
Betaling na 20 januari zal beschouwd worden als een betaling voor een nieuw lid m.a.w. extra 13 € inschrijvingskosten en lid moet opnieuw aanvaard worden op de volgende algemene vergadering.

De Schatbewaarder van de Mosquitos.