Lidgeld 2017

Beste Leden,

De algemene vergadering heeft beslist het inschrijvingsgeld niet aan te passen voor 2017.

lidgeld voor het jaar: 90 € en voor nieuw lid 13 € voor inschrijvingskosten

lid junior (minder dan 18 jaar): 50 € en voor nieuw lid 13 € voor inschrijvingskosten

het tweede lid van de familie: 60 €

het tweede lid van de familie junior: 30 €

het steunend lid: 25 €

de leden van meer dan 65 jaar, mindervaliden: 60 €

de leden die na 30 juini worden ingeschreven: 40 € lidgeld + 13 € inschrijvingskosten + 90 € lidgeld voor het volgende jaar.

Nieuw sinds 2015
We nodigen ook de leden uit die nog geen lid zijn van de AAM of VLM om zich hierbij verplicht aan te sluiten.
Indien u reeds AAM of VLM lid bent via een andere club, gelieve het bestuur hiervan op de hoogte te brengen.
Lidgeld AAM: 25 euro
Lidgeld VLM: 34 euro

Er wordt met aandrang gevraagd om het lidgeld voor 2017 zo snel mogelijk te betalen door storting op het rekeningnummer van de club : BE30 0010 8496 5511 en dit ten laatste op 15 januari  2017. (vermeld aub uw naam + voornaam in het vak mededeling)
Betaling na 15 januari zal beschouwd worden als een betaling voor een nieuw lid m.a.w. extra 13 € inschrijvingskosten en lid moet opnieuw aanvaard worden op de volgende algemene vergadering.

De Schatbewaarder van de Mosquitos.